Fenty Beauty - Fairy Bomb Shimmer Powder, 24Kray Glimmering Gold