doTERRA - doTERRA OnGuard Natural Whitening Toothpaste - 4.2 oz